Yayın Olanakları

Yayın Olanakları

ULUK 2021’de Türkçe genişletilmiş özet veya tam metin kabul edilmektedir. Tüm özet bildiriler çift kör hakem değerlendirmesine tabi tutulmaktadır. Sunulan tüm bildirilere ait genişletilmiş özetler “ULUK 2021 Bildiri Kitabı”nda elektronik olarak yayınlanacaktır.

Gönderilen tam metinler ise, yazarların tercihlerine göre bildiri kitabında veya belirtilen dergilerde hakemlik süreci sonrasında makale olarak yayınlanacaktır.

Kongre sunumlarından sonra dileyen katılımcılar tam metin bildirilerini hakem değerlemesinden geçmek koşuluyla Bartın Üniversitesi, İİBF Dergisi özel sayısında ve İstanbul Üniversitesi Journal of Transportation and Logistics dergisi özel sayısında yayınlama imkanına sahip olabileceklerdir.

Journal of Transportation and Logistics

İstanbul Üniversitesi
JTL Dergi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Bartın Üniversitesi
İİBF Dergi