Kongre Konuları

Kongre Konuları

Bartın Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ kapsamında ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ alanında ihtisaslaşmaya hak kazanmıştır. Bu kapsamda da özel oturumların yapılması planlanmaktadır. Tüm kongre konuları ve alt başlıklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Kongre Konuları

 • Akıllı Lojistikte Güncel ve Gelecek Eğilimler
 • Akıllı Lojistikte Uygulamalar
 • Akıllı Kentsel Lojistik
 • Akıllı Lojistik ve Çevre
 • Akıllı Limanlar
 • Akıllı Lojistik Merkezler
 • Akıllı Lojistik Teknolojileri
 • Akıllı Lojistik Uygulamaların Sosyal ve Ekonomik Etkileri
 • Lojistikte Büyük Veri Analizi
 • Yenilik ve Teknoloji Yönetimi
 • Sağlık Hizmetleri Lojistiğinde Akıllı Çözümler
 • Akıllı Lojistik Uygulamalarının Gerektirdiği Hukuki Düzenlemeler
 • Küresel Lojistik Yönetimi
 • Global Değer Zinciri
 • Stratejik Lojistik Yönetimi
 • Lojistik ve İnovasyon
 • Uluslararası Pazarlama
 • Lojistikte Müşteri Hizmetleri ve Sipariş Yönetimi
 • Tersine Lojistik
 • 3 ve 4. Parti Lojistik
 • Sürdürülebilir ve Yeşil Lojistik
 • Endüstri 4.0 ve Lojistik
 • E-Ticaret ve Lojistik
 • Lojistik Maliyet Yönetimi
 • Afet Lojistiği
 • Perakende İşletmelerinde Lojistik
 • Satınalma
 • İşletme Fonksiyonlarının Lojistik Sektöründe Uygulaması
 • Lojistik Sektöründe Rekabet
 • Lojistik Sektöründe Finansman
 • Lojistikte Uluslararası Standardizasyon Uygulamaları
 • Kara, Hava, Deniz ve Demiryolu Taşımacılık
 • Intermodal Taşımacılık
 • Multimodal Taşımacılık
 • Proje Taşımacılığı
 • Tehlikeli Madde Taşımacılığı
 • İnsansız Araçlar ve Sistemler
 • Ambalajlama ve Elleçleme
 • Raf Sistemleri
 • Depolama Ekipman ve Sistemleri
 • Akıllı Ulaşım Sistemleri
 • Sinyalizasyon
 • Güvenlik Sistemleri
 • Akıllı Araçlar
 • Trafik Yönetimi
 • Ulaştırma Politikaları
 • Ulaştırma – Lojistik Altyapısı ve Devlet Düzenlemeleri
 • Transit İşlemler
 • Uluslararası Ekonomik Gelişmeler ve Lojistik
 • Ticaretin Kolaylaştırılması
 • Tek Pencere Sistemi
 • Gümrüklerin Dijitalleşmesi
 • Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları
 • Lojistik Dizayn ve Network
 • İstatistik Analiz Teknikleri ve Modelleme
 • Karar Verme Teknikleri ve Modelleme
 • Lojistik Tahminleme
 • Optimizasyon
 • Rotalama ve Çizelgeleme
 • Big Data ve Veri Madenciliği
 • Veri Analitiği
 • Lojistikte Büyük Veri Analizi
 • Taşımacılık Mevzuatı ve Uygulamaları
 • Sigorta
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Deniz Hukuku
 • Uluslararası Eşya Taşıma Sözleşmeleri ve Uygulamaları
 • Elektronik Belgeler ve Kişisel Verilerin Korunması
 • Lojistik Sektöründe İnsan Kaynağı ve Yönetimi
 • Lojistik Eğitim Müfredatı
 • Lojistik Eğitiminin Etkinliği